Styrelse


Ordförande
Olof Nimhed
Tel: 0490 - 211 77
Fax: 0490 - 106 71

Vice ordförande
Björn Wootz

Sekreterare
Ulla Svärdson

Kassör
Björn Wootz

Ledamöter
Jan Fredrik Kindstrand
Gerth Hjalmarsson
Gunnar Linderoth
Hans Ålund

Suppleanter
Ingvar Folckner
Björn Blomstrand
Veronica Palm

Revisorer
Christer Warfvinge
Göran Lindberg

Valberedning
Kajsa Andersson
Aritha Johansson
Åke Aldman

Ledamöter i Stiftelsen Västerviks Museum
Magnus Hegardt
Gerth Hjalmarsson
Björn Wootz

Suppleanter i Stiftelsen
Gunnar Linderoth
Björn Blomstrand