SjöfartshallenSjöfartshallen är museets fasta utställning. Här visar vi upp delar av
vår rika sjöfartshistoria.

- Kaptenstavlor
- Sjömansminnen
- Fotografier
- Modell av Västerviks varv

Mer än allt annat har sjöfart och skeppsbygge präglat näringslivet i Västervik, från medeltiden fram till våra dagar. Det är med all rätt som staden i sitt sigill har bilden av ett skepp.