Saltmagasinet
Saltmagasinet stod i anslutning till Västerviks Stora varv och användes ursprungligen till att förvara det salt, som Västervik som stapelstad hade skyldighet att förvara. Salt var viktigt för att hålla maten färsk under vintern. Byggnaden är från 1700-talet och användes senare som bostad och kallades då ”Smittska gården”.
Magasinet flyttades till Kulbacken 1940-41.