Historiska Källor


Projektet syftar till att bättre tillvarata de hittills dåligt utnyttjade resurser våra arkiv utgör. Studenter och forskare från universitet och högskolor skall stimuleras att se Västervik som en spännande ort att förlägga sitt uppsatsskrivande och forskande till.

Att arbeta med lokalhistoria i Västervik kan innebära:
• att Du använder källmaterial ur våra arkiv.
• att Du får vägledning/handledning i Ditt arbete av en lokal mentor.
• att Du får tillgång till forskarplats/arbetsplats med dator, Internet, mikrokortläsare osv.
• att Du får tillgång till viktiga databaser.
• att Du kan få uppsatsen publicerad i en skriftserie.
• att Ditt arbete blir underlag för en utställning vi Västerviks Museum.

Forskarplatser finns i arkiven och vid Högskolecentrum i Västervik, Föreningsarkivet, gymnasieskolans bibliotek, ”Kunskapskällan” samt vid Västerviks Museum.

Kontaktperson: Olof Nimhed, Tel: 070-550 23 92 eller e-post: olof.n@vasterviksmuseum.se