Historik


1917 bildades Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening. (TKF) Visionen var att skapa ett friluftsmuseum i utkanten av staden. Förebild var naturligtvis Skansen i Stockholm och Kulturen i Lund.

En interimsstyrelse bildades av Pontus Odelmark, Hans Hansson P:A Reuterdahl, Ada Rydström, Ernst Petersson, Seth Jern, A.H Kihlberg och Astley Gustafsson/Guding.

Det första mötet hölls den 26 februari 1918 och efter mycken tveksamhet blev namnet Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening. Dess förste ordförande blev konsul Uno Steinholtz.

Man började omgående att samla in föremål från bygden och hade för detta ändamål tillgång till fyra rum i Häggbladska huset. Föreningen sökte efter en tomt i utkanten av staden, men det gick trögt. Men efter mycket om och men lyckades man få arrendera Kulbacken. Arkitekt Sven Brandel på RAÄ utfärdade förslag till plan över större
delen av Kulbacken 1925.

1927 flyttades den första byggnaden till Kulbacken, nämligen Väderkvarnen från Hamra by i Vimmerby. Flera förslag till museibyggnader lämnades in, bland annat av arkitekt Johan Lund, sedermera Atrio, men det var arkitekt Erik Lundbergs, på RAÄ,
förslag som antogs.

Invigningen av det nybyggda museet förrättades den 22 juni 1933 i närvaro av Kung Gustav V med följe.Sedan skänktes de olika byggnaderna till museet undan för undan.

Museet och dess verksamhet har ändå sedan starten 1917 ägts och skötts av Föreningen, helt privat, fram till 1970-talet. Detta tack vare donationer från givmilda familjer, som t ex Trolle Lindgren, Melin, Lindskog, Modéer, Schottenius, Essén, Ulfsäter etc.

Först på 1970-talet, då museet anställer en intendent för att få behörighet att disponera utställningar från de statliga museerna, går Västerviks Kommun in med bidrag till intendentens lön.

Den 1 januari 1986 bildades Stiftelsen Kulbackens Museum, med Västerviks Kommun och Tjustbygdens Kulturhistoriska Föreningen som de båda stiftarna. TKF överlämnade därmed, som bidrag till den nya stiftelsen, samtliga fastigheter och samlingar, men behöll fonderna. Framför allt då dessa var öronmärkta och direkt donerade till Föreningen. Kommunen åtog sig att stå för de löpande kostnaderna och investeringarna, genom att lämna ett årligt bidrag. Föreningen bidrar årligen med ekonomiska bidrag till olika projekt.

Årligen ger TKF ut en bok, Tjustbygden, som bekostas av Föreningen och är ansiktet utåt för Museet, Stiftelsen och Föreningen.

Stiftelsen ändrade namn under 2004 till Stiftelsen Västerviks Museum.

Leif Rosenblad