Böcker - UrvalÅrsböcker

Dhet ruinerade Schlottet Stegeholm - Arkeologi på Slottsholmen (Årsbok 2016, medd. 73) ISBN: 978-91-984401-0-2 Pris: 350:-

Tjustbygden 1945-2009 Pris: 50:- /st.

Västerviks Historia, Förhistoria och arkeologi del 1 (Årsbok 2011, medd. 68) ISBN: 978-91-979639-4-7 Pris: 380:-

Västerviks Historia: Förhistoria och arkeologi II (Årsbok 2014 och 2015, medd. 71 & 72) ISBN: 978-91-979639-6-1 Pris: 380:-

Västerviks Historia: Västerviks Trivialskolas Matrikel (Årsbok 2012 och 2013, medd. 69 & 70) ISBN: 978-91-979639-5-4 Pris: 340:-

Västerviks Stads borgarbok 1740 - 1864 (Årsbok 2010, medd. 67) ISBN: 978-91-977367-7-0 Pris: 340:-

Övriga böcker

Ankarsrums högstadieskola kommer till - Nils Westberg, ISBN: 9789197736763 Pris: 75:-

Byggda minnen: berättelser från Öland och östra Småland – Redaktör, Kjell-Håkan Arnell, Kalmar läns museum, Kalmar läns hembygdsförbund, 2011 Pris: 290:-

Byggnadstradition i Gryts Skärgård – Pris: 150:-

Det medeltida Sverige -Småland, Tjust 4:5 - Roger Axelsson, ISBN: 91-7209-158-4 Pris: 200:-

Ett 1500-talsfartyg med arbetsnamnet Ringaren - Nils Svenwall, ISBN: 978-91-7153-166-1 Pris: 100:-

Ett gårdsarkiv berättar: Östankärr egendom och Blackstad klockaregård - Anna E. Hedfors, ISBN: 978-91-977367-0-1 Pris: 100:-

Fiskköpare, sumpskeppare och deras seglande sumpar - Lars G Soldéus, ISBN: 978-91-637-1837-3 Pris: 350:-

Fiskköpare, sumpskeppare i Ålands och Åbolands skärgårdar - Lars G Soldéus, ISBN: 9789163904882 Pris: 350:-

Fiskköpare möter fiskare - från Rådmansö till Mönsterås - Lars G Soldéus, ISBN: 9789163718380 Pris: 300:-

Forntid längs ostkusten del:1 - Kenneth Alexandersson, Roger Wikell och Ludvig Papmehl-Dufay, ISBN: 978-91-977367-4-9 Pris: 160:-

Forntid längs ostkusten del:2 Kenneth Alexandersson, Roger Wikell , Ludvig Papmehl- Dufay, Michael Dahlin och Veronika Palm, ISBN: 978-91-977367-8-7 Pris: 280:-

Forntid längs Ostkusten, Del 3 - Kenneth Alexandersson, Michael Dahlin, Veronica Palm, Ludvig Papmehl, Roger Wikell, ISBN: 978-91-979639-3 Pris: 250:-

Frimuraresamhället i Västervik 1910-2010 – Olof Nimhed, Pris 50:-

Gladhammars Gruvor - Fredrik Sandberg, Veronica Palm, Nicholas Nilsson, ISBN: 1400-352X Pris: 275:-

Gottfrid Kallstenius - Åsa Frosterud-Jägerhorn, ISBN: 91-973426-4-5 Pris: 295:-

Historiskt Hittegods - Ingvar Öfwerberg, ISBN: 978-91-630-4520-6 Pris: 50:-

Hugg i sten - Från Farao till Flivik - Åsa Frosterud-Jägerhorn, ISBN 91-973426-2-9 Pris: 50:-

Interpreting Shipwrecks - Maritime Archaeological Approaches - Jonathan Adams, Johan Rönnby, ISBN: 9780992633639 Pris: 275:-

Jag minns mina grafiska blad - Erling Johansson, ISBN: 978-91-979639-1-6 Pris: 350:-

Landskapets Agrara Uttryck - Stefan Höglin, Pris: 120:-

Medeltidens kyrkor i Tjust, och dess kvarvarande inventarier - Stig Lundh, ISBN: 978-91-86129-61-3 Pris: 150:-

Medvetandets gåta - Jonathan Lindström, ISBN: 978-91-1-304148-3 Pris: 175:-

Rio Drömresaren och fången på Stegeholm - Elin Hjertqvist Björnsson, Sofia Hjertqvist, ISBN: 978-91-979639-8-5 Pris: 150:-

Sinnesslö - Niklas Wrångberg, ISBN: 9789198171839 Pris: 250:-

Sture Wikström: Hans kost och gärning - Ann-Marie Wikström, ISBN: 91-631-0403-2 Pris: 50:-

Svenska flaggans historia - Leif Törnqvist, ISBN: 9789173290142 Pris: 145:-

Svenska Sjöofficerare under 1500-talet - Ingvar Sjöblom, ISBN: 978-91-87439-33-9 Pris: 235:-

Titta noga på den där båten - Per Aspenberg, ISBN: 978-91-979639-0-9 Västerviks museum Pris: 195:-

Tänk i tid - Se framåt genom att blicka bakåt - Sten Rentzhog, ISBN: 9789173316286 Pris: 160:-

Vasagrisen: Grisen Lindboms äventyr på Regalskeppet Vasa - Björn Bergenholtz, ISBN: 978-91-29-65877-4 Pris: 75:-

Vandringar i tjust - Naturskyddsföreningen i Tjust, ISBN: 91-631-3784-4 Pris: 60:-

Västerviks Bostadsbolag 1971-2011 - Christer Warfvinge, ISBN: 978-91977367-9-4 Pris: 25:-

Året var 1796 - Rune Oppgården, ISBN: 978-91-977367-2-5 Pris: 100:-