Avslutade Projekt


Stenstaden Västervik 2009
Just nu pågår insamlingen av fakta och föremål inför sommarens stora utställning i stora salen. Vi kommer att belysa stenens betydelse för Tjusts utveckling. Från hällristningar till dagens stenindustri.

Projekt "Så länge skutan kan gå"
- Möten med skärgårdens sista fiskare - ett projekt i Linnés anda. Ett antal ännu verksamma och pensionerade fiskare och fiskarehustrur i Tjusts och Misterhults skärgårdar intervjuas om sitt yrkesliv och sin syn på skärgården.

Genom fiskarnas berättelser reflekteras övergripande frågor om regional och nationell identitet, könsroller, ekologi och strukturförändring. Dessutom förmedlas handfast kunskap om skärgårdsmiljön.

Möten som omsätts i träskulpturer, kolteckningar, video och texter av konstnären Gösta Holmer och historikern/journalisten fil dr Jan Selling i en utställning och en bok med tillhörande DVD.

Bok med DVD:
"Så länge skutan kan gå." Möten med skärgårdens sista fiskare. (Finns att köpa på Museet så länge lagret räcker) Av Jan Selling & Gösta Holmer (Västerviks museum) 128 sidor, stort format 24 x 31 cm. Text av Jan Selling. 32 färgsidor med foton och avbildningar av Gösta Holmers reliefporträtt. Pris inkl. DVD: 150 kr. (exklusive frakt)

Projektet "Historiska källor i sjöstaden Västervik"
Projektet syftar till att bättre tillvarata de hittills dåligt utnyttjade resurser våra arkiv utgör. Studenter och forskare från universitet och högskolor skall stimuleras att se Västervik som en spännande ort att förlägga sitt uppsatsskrivande och forskande till.

Projektledare, anställd på halvtid, är Olof Nimhed, som kan nås direkt via 070-550 23 92 eller via olof.n@vasterviksmuseum.se

Projektet "Klockaregården"
Under hösten 2005 påbörjade journalisten Anna Hedfors en praktikperiod på Västervik Museum med arbetsuppgiften att kartlägga arkivmaterial rörande egendomarna: Klockaregården i Blackstad socken, Västerviks kommun Östankärr i Locknevi socken,
Vimmerby kommun.

Dessa gårdar har en väl dokumenterad mer än 300 år tillbaka i tiden i omfattande gårdsarkiv.

Ett syfte med projektet är att ge en inblick i och kompletterande bild av vardagslivet på landsbygden under 17-, 18- och 1900-talen. Genom att materialet hyperlänkas och digitaliseras skapas en närkontakt med befolkningen i socknarna; för dem öppnar sig en möjlighet att hitta sina fränder - det blir ytterligare ett underlag för släktforskare även
utanför kommunen.

Projektledare: Olof Nimhed

Projektet "Stads-GIS Västerviks stad"
GIS = geografiska informationssystem Västerviks Museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar framställt ett GIS-baserat s.k. stadsarkeologiskt register. Information från alla arkeologiska undersökningar läggs in i ett databasregister och redovisas på en digital karta. Registret uppdateras kontinuerligt med uppgifter från
nya undersökningar.

Projektet fungerar som stöd i handläggningen av antikvariska ärenden gällande Västerviks stad och underlättar och effektivisera ärendegången för exploateringsärenden. Det kan även fungera som en vägledning i fråga om bevarandet av kulturlager och som källa vid forskning.

Liknande projekt har även färdigställts för Gamleby och Vimmerby.

Projektledare: Veronica Palm e-post: veronica.p@vasterviksmuseum.se